Ombudsman: U toku pandemije pojačano nasilje u porodici- potrebna bliska saradnja svih vodećih institucija i društva uopšte

Kosovski Ombudsman Hiljmi Jašari podseća institucije na njihove obaveze da žrtvama nasilja pruže adekvatnu i neposrednu zaštitu. Ombudsam je ovo izjavio povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, a u cilju podizanja svesti javnosti.

Nasilje nad ženama i devojkama široko je rasprostranjeni oblik kršenja ljudskih prava. Podaci pokazuju da je svaka treća žena na svetu bila žrtva porodičnog nasilja, a počinilac nasilja često je muškarac iz uže porodice žrtve.

Tokom perioda širenja pandemije i mera koje su propisane i postavljene od strane Ministarstva zdravlja, institucija Ombudsmana je obaveštena o povećanju broja prijava slučajeva nasilja u porodici.

Ombudsman takođe ističe da ograničenja kretanja tokom pandemije Kovid 19, i porast nasilja nad ženama obavezuju kosovske vlasti da u budućnosti preduzimaju korake kako bi obezbedile da dom ponovo ne postane mesto straha za žene i devojke.

Ombudsman naglašava da je potrebna bliska saradnja vodećih institucija, civilnog društva i društva uopšte, kako bi se sprečilo nasilje nad ženama i kako bi se postigao zajednički stav i zajedničko mišljenje da je nasilje nad ženama neprihvatljivo i nedopustivo.

Uključivanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istambulska konvencija) u Ustav Kosova, Ombudsman takođe smatra pozitivnim korakom u sprovođenju njegove preporuke od strane Skupštine Kosovo i nada se da će ova radnja u budućnosti imati pozitivan efekat na borbu protiv nasilja nad ženama. Konvencija opisuje nasilje nad ženama kao „kršenje ljudskih prava“ i kao „oblik diskriminacije“.

Ombudsman poziva sve građane da prijave nasilje u porodici vlastima, kako bi se institucijama pružila mogućnost da postupaju u skladu sa postojećem zakonskom osnovu i tokom pandemije.

Povezani članci

Back to top button