Омбудсман: Извешај и препоруке за решавање статуса нерегистрованих грађана на Косову

Косовски Омбудсман Хиљми Јашари, сходно овлашћењима и законским обавезама, данас је објавио Извештај са препорукама у вези са правним идентитетом нерегистрованих особа.

Како се наводи у саопштењу, циљ извештаја је да се упозоре институције на положај и мере у оквиру законских надлежности и одговорности у вези са правним идентитетом нерегистроване особе.

Очекује се да се као резултат препоручених мера, појединцима омогући приступ грађанским, економским, социјалним, културним правима, која су им загарантована националним актима и међународним инструментима о људским правима и слободама.

После прегледа релевантног законодавства, међународних инструмената, документације случајева, информација и података које поседује, Омбудсман закључује да у овом случају пропуст да се осигура правни идентитет дотичних особа садржи кршење Основних људских права и слобода, односно права деце, пошто надлежни органи нису испунили уставне и законске обавезе, као ни међународне стандарде који су применљиви на Косову, а у вези са обезбеђењем правног идентитета за њене грађане.

„Као резултат, имамо 84. особа без правног идентитета, који не могу имати приступ основнимв људским правима. Тренутно 61. лице различитог доба старости чека на решење на административном нивоу, а 23. на судском нивоу. Просечно време чекања за решење на било којем нивоу у складу са горе наведеним изазовима може да траје од две до седам година“, упозорава Омбудсман.

Извештај даје специфичне и конкретне препоруке у вези са радњама које треба да предузму надлежне  институције.

Повезани чланци

Back to top button