Омбудсман Косова представио годишњи извештај

Косовски Омбудсман Наим Ћељај нагласио је да је одлазећа година била тешка и трагична за све који су изгубили неког из породице у борби са коронавирусом. Представљајући годишњи извештај о раду ове институције, Ћељај је нагласио да је поштовање људски права на Косову током 2020. окарактерисано законодавним и изазовима промене владе као и пандемијом.

Омбудсман је нагласио да су промене у влади и законодавном телу довеле до кашњења у изради и усвајању закона али је и као велики успех навео усвајање Истанбулске конвенције, која је постала део законодавства.

“Законодавац је у овогодишњем плану предвидео преглед и усвајање 129 нацрта закона, а усвојио је само 14 закона”, подсетио је.

Додао је да је промена владе утицала на промену политика која није показала доследност у решавању изазова пандемије.

“Првобитним мерама које су предузете недостајао је принцип законитости. Биле су несразмерне и без плана уравнотежења подршке и штете проузроковане потпуним ограничењем кретања и потпуном блокадом економских активности”, нагласио је Ћељај.

Навео је да пакети подршке за економски опоравак нису одржали социјалну равнотежу те да је основни проблем нетолеранција најсиромашнијег слојеве становништва.

Током 2020. године Институција Омбудсмана је примила укупно 1 349 жалби грађана, док је на основу 686 пријава отворена истрага. Такође, отворена су 43 случаја по службеној дужности (еx оффицио).

Одговорни органи којима су упуц́ене жалбе грађана су: министарства са 390 предмета, судови са 360 предмета, општине са 230 предмета, државна тужилаштва са 62 случаја, као и Косовска Полиција са 62 случаја, наведено је између остлог у годишњем извештају.

Статистика показује да су на основу етничке припадности, највише жалби пристигло од  Албанаца 594, Срба 47, Бошњака 17, Турака 10, Ашкалија 5 случајева, Рома 3, Египц́ана 3, Горанаца 2 и осталих заједнице 5 случајева.

Инстутуција Омбудсмана  је ове године закључила 973 предмета, од којих је 460 случајева решено позитивно, у складу са захтевом подносиоца жалбе. Док се 156 случајева сматрало неприхватљивим.

Повезани чланци

Back to top button