Актив: Бебзедност болна тачка косовских Срба, ситуација се не одвија у добром смеру

Догађаји који су се одиграли током протекле године, почевши од скупштинских избора у фебруару 2021. године, допринели су растућој перцепцији да је политичка ситуација кренула у погрешном правцу, наводи се у “Анализи трендова 2022: ставови српске заједнице на Косову”.

Кључни налази Анализе коју је спровела НВО Актив су показали да велика већина Срба сматра да се ситуација на Косову не одвија у добром смеру, чак 93%. Безбедност је и даље болна тачка Срба на Косову – готово 85% испитаника који живе на северу Косова безбедносну ситуацију оцењују лошом, наспрам 55% испитаника који живе јужно од Ибра. Нешто више од половине испитаника, 55%, сматра да ће живот за Србе на Косову за три године бити лошији. Чак 65% испитаника сматра да је економска ситуација/незапосленост највећи проблем Срба на Косову.

Анализа трендова је показала да 92% испитаника поседује нека лична документа издата од стране косовских институција. Оптимизам везан за формирање Заједнице српских општина значајно је опао, сваки шести испитаник не верује да ће ЗСО бити формирана. Иако тек 13% испитаника подржава стикере као решење за регистрацију, сваки трећи испитаник није сигуран у то решење. У последње две године поверење у политичаре додатно се урушило, тако 67% испитаника каже да на Косову не постоје политичари или политичке партије којима верују.

У истраживаљњу се даље појашњава да је дошло до уочљивог пада броја оних који позитивно процењују сопствену будућност, што указује на распрострањен осећај песимизма када су у питању дугорочне процене будућности српске заједнице на Косову”.

 Суштина овогодишњих резултата јесте свеприсутна бојазан која је последица још увек неразрешених питања, као што је формирање Заједнице српских општина (ЗСО), као и вид апатије који влада када је у питању потенцијал за постизање дугорочног решења које би обезбедило заштиту (и институционалну и другу) потребну за заустављање спољне миграције.

Када је у питању поглед у будућност на Косову, сваки други испитаник не види себе на Косову у наредних пет година, док је економска неизвесност главни разлог за одлазак са Косова. НВО Актив указује да је тренутна ситуација осетљива и непредвидива, а истраживање Анализа трендова 2022. је спроведено пре септембра 2022. године и стога не одражава догађаје који су се десили у том периоду.

 “Остаје да се види колико радикално су они утицали/утичу на гледишта шире заједнице о личној безбедности и њеним изгледима на Косову”, саопштава НВО Актив.

НВО Актив позива креаторе политика и доносиоце одлука да ове резултате посматрају као подсетник на хитну потребу за покретањем нових и свеобухватних настојања усмерених ка побољшању институционалног поштовања закона који штите права невећинских заједница а свакако и на подизање нивоа њиховог квалитета живота.

Повезани чланци

Back to top button