Javna rasprava o eksproprijaciji za potrebe arheoloških iskopavanja na Ulpijani kod Gračanice

Vlada u Prištini će za potrebe nastavka istraživanja na lokalitetu Ulpijana nadomak Gračanice obaviti eksproprijaciju poljoprivrednog zemljišta na površini od 70 hektara. Zemljište je u vlasništvu Srba i nalazi se na potezu između Gračanice i Lapljeg Sela. Opština Gračanica poziva na javnu raspravu o eksproprijciji.

Javna rasprava o eksproprijaciji imovine za projekat Zaštita i upravljanje kulturnim nasleđem, konzervacija i ulaganja u Arheološko nalazište Municipium Ulpiana – Justiniana Secunda biće organizovana 8. novembra tekuće godine u 10,30 časova u sali Skupštine opštine Gračanica, navedeno je na sajtu Opštine Gračanica.

Kako je naznačeno, javna rasprava će se održati na zahtev Vlade Kosova na osnovu Odluke Br.21/165 kojom je odobreno dalje razmatranje zahteva za eksproprijaciju u okviru pomenutog projekta.

Vlada u Prištini je na sednici održanoj 12. oktobra  donela odluku o eksproprijcaciji 70 hektara zemljišta za potrebe arheoloških istraživanja na lokalitetu Ulipijana. U pitanju je poljoprivredno zemljište na potezu između Gračanice i Lapljeg Sela koje se nalazi u vlasništvu Srba. Odlukom je predviđena potpuna eksproprijacija 44 parcele od čega se četiri nalaze u vlasništvu PIK Kosovo Eksport OUR Poljoprivreda.

U tekstu Odluke o eksproprijaciji se navodi:

Usvojena odluka za dalju reviziju eksproprijacije imovine za Projekat: Zaštita i Upravljanje Kulturnim Nasleđem, Konzervacija i Ulaganja u „Arheološko Lokalitet Ulpiana“. U ruševinama rimskog grada, današnjeg arheološkog lokaliteta Ulpijana, pre dva meseca arheolozi sa Kosova i Francuske otkrili su natpis cara Justinijana (527-565), redak dokaz o njegovoj povezanosti sa Dardanijom, njegovom zemljom porekla i dokaz o uspešnim međunarodnim saradnjama. Sledeći korak, veoma važan je obezbeđivanje pristupa za istraživanje i eksploataciju poseda na kojima se nalazi ovaj lokalitet putem eksproprijacije.

Raspravu o eksproprijaciji je zakazalo Odeljenje za eksproprijaciju na osnovu člana 9. Zakona Br. 03/L-139 o eksproprijaciji nepokretnosti sa izmenama i dopunama Zakona Br. 03/L-205.

(Riznica)

Povezani članci

Back to top button