Nova podela opštine prema broju zaraženih na snazi do 4. decembra

Ministarstvo zdravstva Kosova objavilo je novu kategorizaciju i podelu opština na crvenu, žutu i zelenu zonu u zavisnosti prema broju zaraženih virusom Kovid 19 u roku od nedelju dana.

Kako se navodi u saopštenju, poslednja kategorizacija biće na snazi do 4. decembra 2020. godine, kada će ponovo biti razmotrena.

Crvena zona uključuje opštine sa visokim rizikom ili opštine sa više od 151. zaraženog na 100.000 stanovnika tokom poslednjih nedelju dana.

 Crvenoj zoni pripada 21 opština: Priština, Kosovo Polje, Gnjilane, Obilić, Đakovica, Štimlje, Podujevo, Peć, Uroševac, Južna Mitrovica, Severna Mitrovica, Vučitrn, Lipljan, Vitina, Zvečan, Leposavić, Zubin Potok, Kamenica, Srbica, Klokot i Gračanica.

 Žuta zona obuhvata opštine sa srednjim rizikom ili opštine od 76 do 150 zaraženih na 100.000 stanovnika. Ovde su ubraja 15 opština: Prizren, Klina, Dečane, Glogovac, Mališevo, Suva Reka, Štrpce, Ranilug, Parteš, Kačanik, Orahovec, Junik, Istok, Mamuša i Đeneral Janković.

 Zelena zona obuhvata opštine niskog rizika ili opštine od 1 do 75 zaraženih na 100 000. Ovoj kategoriji pripadaju dve opštine: Dragaš i Novo Brdo .

Povezani članci

Back to top button