Храм седефних икона, црква Светог Архиђакона Стефана у Великој Хочи

Црква Светог Архиђакона Стефана се налази у центру Велике Хоче, представља непокретно кутлтурно благо и заштићени је споменик историје.

Хочанска саборна црвква подигнута у 14. веку да би половином 16. била преправљена, а 1853. дозидана јој је припрата. Храм је више пута осликаван, док се до данас сачувало само делимично сликарство из 16. века.

Црква има пространо и добро сређено двориште, ограђено објектима и зидинама. Важнији објекти су Црквени конак, Виница, Пивница, службене парохијске лросторије, станбени објекти, сточарске зграде, бунар.
Зграда цркве има лонгитудинални правоугаони облик и засведена је полуобличасим сводом.Црква је врло стара и вероватно зидана пре XIII века на темељима старе богомоље. У њој су установљене три фазе изградње: прва је из XIV века; средња из друге половине XVI и трећа из XIX века, то јест из 1853. године, када је рестаурирана цела грађевина и озидана припрата.


У цркви постоје два живописа, од којих је старији, вероватно из XVI века, сачуван у фрагментима и новији из 1864. године који покрива готово све зидне површине. Последњи живопис је радио дебарски сликар Јосиф из Лазаропоља.

Ова црква има и друге знаменитости које су оставили многи дародавци из околних насеља Међу њима се истиче збирка икона и црквених сасуда /предмета/. Ту се напазе и две ретке седефне иконе и бакарни тањир из 1601. године, са натписом ”от храма Архангела Гаврила во храм светоме Николае у Голему

Повезани чланци

Back to top button