Дан када су покрајине добиле статус сличан републикама

Године 1968, 26. децембра, у Савезној народној скупштини усвојени су амандмани на Устав СФР Југославије, којима се шири аутономија покрајина и оне добијају статус сличан републикама.  Покрајине су добиле покрајински Уставни закон, чиме је отворен пут готово потпуно самосталној законској, извршној и судској власти. Покрајини Косово и Метохија уведен је назив Косово.

После завршетка рата, нова комунистичка власт 6. марта 1945. привремено забрањује повратак протераним Србима и Црногорцима на териорију Косова и Метихије. Одлуком о привременој забрани повратка колонистима. Аутономна Косовско-Метохијска Област (АКМО) званично је проглашена 10. јула 1945. године. Данашње границе област је добила 1959. године проширењем на северу, када су делови општине Рашка, насељени искључиво српским живљем, издвојени из те општине и додати општини Лепосавић, која је била у саставу аутономне области.

Априла 1963. године АКМО је уздигнута на ниво покрајине, поставши Аутономна Покрајина Косово и Метохија. Новембра 1968. године име покрајине је промењено у Социјалистичка Аутономна Покрајина Косово, чиме је Метохија уклоњена из назива. Између 1974. и 1989. године, Косово и Метохија је имало фактички статус федералне јединице СФРЈ, иако је формално и даље било део Србије.

Косово и Метохија губи статус de facto федералне јединице Уставом РС из 1990. године и отада носи назив Аутономна Покрајина Косово и Метохија у саставу Србије.

Повезани чланци

Back to top button