Данас је Међународни дан матерњег језика

Организација Уједињених нација за обаразовање, науку и културу (УНЕСКО) поводом 21. фебруара, Међународног дана матерњег језика, указује да је језичка разноликост све угроженија и да више од 40 одсто светског становништва нема приступ образовању на језику који говори или разуме, саопштило је Министарство за људска и мањинска права.

У циљу подизања свести о значају очувања матерњих језика, тема Међународног дана матерњег језика 2021. године је „Неговање вишејезичности за укључивање у образовање и друштво“, додаје се у саопштењу.

Подсећа се да је Република Србија 2006. године приступила Европској повељи о регионалним или мањинским језицима Савета Европе, у жељи да допринесе заштити и очувању мултикултурализма и вишејезичности у Србији и Европи.

Ратификацијом повеље Србија се обавезала да штити све мањинске језике који се традиционално користе на нашој територији, и мањински језици се користе у образовању, медијима, управним и судским поступцима, економоском, друштвеном и културном животу, напомиње Министарство.

Свесна значаја образовања на матерњем језику у контексту очувања језика националних мањина, Србија обезбеђује, осим на српском језику, целокупно образовање на матерњем језику на још осам језика: албанском, бошњачком, бугарском, мађарском, русинском, румунском, словачком и хрватском језику, подвлачи се у саопштењу.

Осим тога, још осам језика се изучава у оквиру наставног предмета Матерњи језик са елементима националне културе: буњевачки, влашки, македонски, немачки, ромски, словеначки, украјински и чешки језик, а око 60.000 деце похађа наставу на мањинским језицима на свим нивоима образовања.

Право на информисање на језику националне мањине се остварује путем штампаних и електронских медија, на мањинским језицима се издају новине, часописи, публикације, зборници, а електронски медији емитују програме на језицима националних мањина, подсећа Министарство за љлудска и мањинска права.

Истиче се да је у Србији у службеној употреби, поред српског језика, још 11 језика националних мањина (албански, босански, бугарски, мађарски, македонски, румунски, русински, словачки, хрватски, црногорски и чешки) на целој територији 42 јединице локалне самоуправе, осим тога влашки и ромски језик су у службеној употреби у појединим насељеним местима.

Напомиње се да када је у питању српски језик, домаћи лингвисти упозоравају да се он нашао пред све већом најездом енглеског и да је угрожен у мери у којој су то чак и неки светски језици – француски, немачки, италијански.

Генерална скупштина УНЕСКО 1999. године прогласила је 21. фебруар за Међународни дан матерњег језика, као сећање на студенте који су 21. фебруара 1952. године убијени у Даки у источном Пакистану, јер су протестовали због тога што њихов матерњи језик није проглашен за званични.

Повезани чланци

Back to top button