Петар Кочић

Српски писац Петар Кочић, национални борац против аустроугарске окупације Босне и Херцеговине, рођен је 29. јуна 1873. године.

По повратку са студија славистике у Бечу и службовања у Србији и Скопљу дуго је био без посла, осуђиван је и тамновао је у Бањалуци и Тузли.

У Бањалуци је покренуо лист „Отаџбина“, који је често забрањиван. Почео је с песмама, али је убрзо прешао да пише прозу. Једрим и сажетим приповедањем и свежим поетским језиком снажно је приказао планински завичај, живот у њему и судбину сељака, а у сатирама је бритко критиковао прилике у којима су живели потлачени босански сељаци под аустроугарском окупацијом.

 Дњла: сатире „Јазавац пред судом“, „Суданија“, збирке приповедака „С планине и испод планине“, „Јауци са Змијања“.

Повезани чланци

Back to top button