Прво удружење српских новинара – Српско новинарско друштво

Друштво новинара Србије, једно од најстаријих у Европи основано је 21. децембра 1891. године у Београду. У српској престоници тада су излазила 22 листа и часописа, а свега десетак људи је имало основно занимање новинар. Председник првог Управног одбора Друштва био је српски писац Лаза Костић, тада уредник “Српске независности”.

Идејни творац оснивања удружења био је Милан Ст. Марковић, уредник часописа „Порота“.

На „оснивачком збору“ усвојена су Правила или „Штатут“, која је израдио Милан Ст. Марковић. Потписници Правила били су: Милан Ст. Марковић („Порота“), Стеван Д. Поповић („Просветни гласник“), др Владан Ђорђевић („Отаџбина“, „Народно здравље“), Стеван Ћурчић („Српске новине“, „Србадија“), др Лаза Костић („Српска независност“) и Манојло Ђорђевић Призренац („Народно ослобођење“).

До успостављања Друштва послове су водили Милан Ст. Марковић и др Владан Ђорђевић. Први председник био је др Лаза Костић, уредник опозиционог либералног листа „Српска независност“. Друштво је редовно радило све до Тимочке буне и тајног одласка др Лазе Костића из Србије 1883. године.

Под председништвом Милана Ст. Марковића, 17. новембра 1891, у гостионици „Империјал“, одржан је збор београдских новинара на коме је одлучено да се обнови рад Српског новинарског друштва које ће даље носити назив Српско новинарско удружење (СНУ). На скупштини 15. децембра изабрана је управа Српског новинарског удружења: председник Пера Тодоровић, главни уредник „Малих новина“, потпредседник Стеван Ћурчић, књижничар Милосав Куртовић, благајник Марко Вулетић и секретар Јевта Угричић. У „Малим новинама“ 25. јануара 1897. објављен је списак свих 60 чланова Српског новинарског удружења.

Вечерње новине“ јавиле су 20. фебруара 1903. да је Српско новинарско удружење примило 29 нових чланова, међу којима и књижевнике Бранислава Нушића, Јанка Веселиновића и Борисава Станковића. На конгресу одржаном 26. и 31. марта 1921. у Сарајеву, основано је Југословенско новинарско удружење. Дотадашња друштва постала су секције ЈНУ

Дом Удружења новинара Србије подигнут је 1934. године.

Повезани чланци

Back to top button