Коста Манојловић, композитор и етномузиколог

Српски композитор и етномузиколог Коста Манојловић, професор и први ректор Музичке академије у Београду, умро је другог октобра 1949. године.

Музичке студије је завршио у Оксфорду. Записао је велики број народних песама, којима се инспирисао. Написао је „Споменицу Стевану Мокрањцу“ и етномузиколошке студије „Музичке карактеристике нашег југа“, „Музичко дело нашег села“, „Народне мелодије у источној Србији“.

За оснивање Музичке академије у Београду, Манојловић се интензивно залагао и био је њен први ректор од 1937. — 1939, а као професор радио је у њој до 1946.

Рођен је 4. децембра 1890. године у подунавском селу Крњеву код Велике Плане. Учење музике започео је у Богословији и Српској музичкој школи у Београду. Наставници су му били Стеван Стојановић Мокрањац, Милоје Милојевић и Стеван Христић.

Кратко време је радио као наставник у Ћуприји и у Богословији у Београду, када је добио стипендију и краће време провео на студајама у Москви, а затим у Минхену. Студије је два пута прекидао због балканских ратова.

За време Првог светског рата, 1915. са српском војском прелази Албанију. Године 1917, Косту Манојловић упућују на продужење студија у Енглеску. Студије је завршио 1919. на универзитету у Оксфорду.

Када се вратио у Београд, Манојловић развија вишеструку музичку делатност, те  постаје диригент Првог београдског певачког друштва, којим је некада управљао Мокрањац. Са овим друштвом је извео чувену Палестринину Missa Papae Marcelli.

Коста Манојловић је био секретар Београдске филхармоније од њеног оснивања 1923, па све до 1940. године. Учествовао је у оснивању Јужнословенског певачког савеза и Удружења југословенских музичких аутора (УЈМА).

Његово најзначајније дело је стварање Музичке академије у Београду (данас Факултет музичке уметности), за чије се оснивање интензивно залагао и био њен први ректор, а као професор радио је у њој до 1946.

Дела: циклуси хорова „Жалне песме“, „Песме земље Рашке“, „Песме земље Скендербегове“, соло песме, обраде народних песама.

Повезани чланци

Back to top button